2920

Alapterület -
Telekterület
4921
m2
Szobák száma -
Típus
Telek
Állapot -
Parkolás -

Leírás:
Balatonudvariban kb. 800 m-re a Balatontól 4921 nm kordonos oportó szőlős telek, mérete 124 x 38 m. Két út határolja. Jelen besorolása külterület. Strand, vasútállomás, tópart 800 méterre, busz, bolt, vendéglátó egységek 400 méterre. Összközművek, lakott terület 140 m a telektől. A szőlő végében található egy 35 500 nm-es erdő, amelyből bizonyos tulajdoni hányad része az irányárnak is.

Részletek:
közművek nincsenek

Általános mezőgazdasági terület övezetei (Má)24. §

(1) Általános előírások:

a)Az általános mezőgazdasági területbe Balatonudvariban az árutermelő mezőgazdasági termelésre alkalmas területek tartoznak.
b)A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, termelés épületei helyezhetők el.
c)Az általános mezőgazdasági területen a tájképi és helyi építészeti hagyományokat figyelembevevő, a táj jellegét erősítő és gazdagító épületek létesíthetők.  
d)Az általános mezőgazdasági területeken építési igénnyel nem járó sportolási célú gyep, ill. erdő is létesíthető, amennyiben a természeti értékek nem sérülnek. A mezőgazdasági területen csak terepfelszínt, természetes vízháztartást, valamint ökológiai adottságokat megőrző, természetkímélő gazdálkodás folytatható.
e)Bővítés csak az övezeti feltételek teljesülése esetén lehetséges.
f)A már beépített ingatlan mérete utólagos telekhatár rendezéssel vagy bármiféle más telekalakítás eredményeként sem csökkenthet az övezetben meghatározott beépíthető telek minimális mérete alá.
g)Mezőgazdasági területen megújuló energiát hasznosító berendezések elhelyezhetők.

(2) Sajátos előírások a mezőgazdasági terület övezeteire:

a)14 méternél keskenyebb telek nem építhető be.
b)A védett tájkarakter megőrzése érdekében építeni csak művelt, gondozott ingatlanokon lehetséges az egyes övezetekre megállapított szabályok alapján.
c)Honos növények telepíthetők, tájidegen növények telepítése tilos.
d)Kerítésként csak szőlőkordon, sövény létesíthető, illetve az erdővel határos ingatlanok szélén vadvédő háló alkalmazható.
e)Ideiglenes szerelt jellegű építmény, fürdőmedence nem létesíthető, a különféle közműlétesítmények csak növényzettel takartan helyezhetők el.
f)Terepszint alatti beépítés csak ott létesíthető, ahol a HÉSZ azt külön nevesíti.
g)Mezőgazdasági ingatlanok terepfelszíne csak a szőlőművelés és gyümölcstermesztés érdekében változtatható meg, tereprendezési terv alapján, max. 1 méter magasságban, kizárólag mikroteraszok létesíthetők.
h)A beépítés helyén az épülethez csatlakozóan készíthető bevágás max. 3 méteres mélységig.
i)az épület földszinti padlóvonala a csatlakozó eredeti legmélyebb terepszint fölé max. 50 cm-rel emelhető ki.
j)A támfal magassága legfeljebb 1,4 méter lehet. Tereprendezés, bevágás, támfalépítés csak kertészeti terv alapján létesíthető.
k)Új épület az utak tengelyétől legkevesebb 6-6 méter távolságra helyezhető el.”(3) Má-1 jelű mezőgazdasági övezet:„Má-1” jelű mezőgazdasági területen elsődlegesen gyümölcs, gyep, esetleg szőlő művelési ág javasolt.
Építmény csak természetvédelmi célból építhető.

 

Megosztás:

Parameterek:

Strand 2 km-en belül

Referens: