Energetikai tanúsítvány, energetikai szakvélemény

2012. január 1.-től magánszemélyek részére is kötelező az energetikai tanúsítvány elkészíttetése a 176/2008.(VI.30) Korm. számú rendelet alapján.

A tanúsítást csak a Mérnöki Kamara által engedélyezett és regisztrált épületenergetikai szakértők végezhetik. 

Veszprém megyében kérje irodánk segítségét!

Bende Szilvia - 0630-3512-518 szilvia@ingatlansor.hu

Kárász Simon - 0670-391-5413 simon@ingatlansor.hu 

A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben és a (2) bekezdés szerinti kivételekkel a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre; 
b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
d) a hitéleti rendeltetésű épületre;
e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
g) azokra az ipari épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
h) a műhely rendeltetésű épületre;
i) a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.

(3) Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint – amennyiben nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal – tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó
a) új épület építése;
b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)
ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
bb) egy évet meghaladó bérbeadása;
c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Energetikai osztályok:

A+   <55 Fokozottan energiatakarékos

A  56-75 Energiatakarékos

B  76-95 Követelménynél jobb

C  96-100 Követelménynek megfelelő

D 101-120 Követelményt megközelítő

E 121-150 Átlagosnál jobb

F 151-190 Átlagos

G 191-250 Átlagost megközelítő

H 251-340 Gyenge

I  341< Rossz